New Zealand - Queenstown


Lake Te Anau

Te Anau

Lake Wakatipu

Lake Wakatipu

Lake Wakatipu

Lake Wakatipu

The Remarkables

Lake Wakatipu

Gondola

Kawarau River

Lake Wakatipu

Lake Wakatipu

Deer Park Heights

The Remarkables / LoTR Tarn

Deer Park Heights

Deer Park Heights

Deer Park Heights

Deer Park Heights

Deer Park Heights

Deer Park Heights

Lake Wakatipu

Deer Park Heights

Lake Wakatipu

Lake Wanaka

Lake Wanaka

Lake Wanaka

Lake Wanaka

Lake Wanaka

Thunder Creek Falls

Sheep

Back to the New Zealand Photo Page
Back to Susanne's Photo Page

© 2005 Susanne Z. Riehemann